Phone

040 736 7035

Email

terhi@tunnetjooga.fi

Miten syntyi TUNNET tunnetaito jooga?

14 vuotta tein pääsääntöisesti yksilöhoitotyötä ihmisten auttamiseen. Välillä hoitotyön ohessa olin opettamassa sekä aikoinaan olin toisena mukana kehittelemässä ja opettamassa uutta Hyvinvointialan koulutusta. 14 vuoden ajan olen koko ajan opiskellut itsekustanteisesti työn ohella aina jotain uutta lisää. Kun yksi koulutus loppui, olin jo suunnittelemassa seuraavaan osallistumista.  Olen ollut innostunut psykofyysisellä alalla erilaisista menetelmistä. Miten voin auttaa ihmisiä olemaan ja pysymään terveempinä. Ala on aina ollut mielenkiintoinen ja koko ajan kehittyvä. Psykofyysisyys, keho – mieli – sielu – yhteys. Miten mieli, tunteet ja henkisyys vaikuttavat meidän kehoomme? Lihaksistoon, hermostoon, sisäelimiin ja erilaisten sairauksien syntymiseen.

Hoitotyössäni jäin aina kaipaamaan hoidon lopputulokseen jotakin pysyvämpää. Hoitaessani olin pitkään miettinyt, miten voisin auttaa ihmisiä paremmin psykofyysisellä ja sielukkuuden syvyydellä. Vai voinko ulkoisesti auttaa kaikkiin ihmisen ongelmiin. Vastaus oli en. Olemme kaikki lopulta vastuussa itsestämme, valinnoistamme, teoistamme, ajatuksistamme ja niiden seurauksista.

Siitä alkoi pohdinta, miten me kaikki voisimme oppia auttamaan itse itseämme. Menetelmän tulee olla arkeen sopiva ja maanläheinen, niin että mahdollisimman monella on tarpeeksi matala kynnys osallistua. Eikä siihen tarvita vaikeita etukäteisvalmisteluja tai investoida kalliita varusteita. Sekä vielä niin, että lopputulos on positiivisesti elämää elävöittävä ja voimaannuttava.

Traumalähtökohtaisten opiskelujeni sekä avioeron jälkeisen omakohtaisen ja opettavaisen traumaterapian jälkeen, painoarvoksi nousi menetelmän henkinen turvallisuus. Luottaminen omaan jalat maassa olevaan maalaisjärkeen, tässä hetkessä olemiseen, ilman dissosiaatiomahdollisuuksia. Monissa koulutuksissa olleena, tätä ei jokaisessa koulutuksessa ole huomioitu. Joten tarpeena menetelmään tuli henkinen turvallisuus.

Samaan aikaan maailmantilanteenkin vuoksi, saa kuulla suomalaisten, eri ikäisten ihmisten mielenterveydellisen ahdingon nousseen vaikeaksi ja auttavat resurssit ovat täynnä. Miten voi luoda terve ja turvallinen läsnäolo, kokonaisvaltaisesti auttava vuorovaikutteisuus?

Eli lähtökohdaksi tuli, miten olotila helpottuu pysyvämmin juurtuen niin fyysisesti kuin henkisestikin, lempeällä tavalla huonoja kokemuksia poistaen. Pysyen vahvasti positiivisella tunnelmalla, ilman pitkiä ja hankalasti saatavia terapia jaksoja.

Jokaisella meillä on jonkinlaisia elämässä huonoja kokemuksia ja traumojakin, jotka vaikuttavat arkeemme. Kuitenkaan emme aina lähde terapioihin tai meillä ei ole siihen mahdollisuutta tai varaa. Silti meillä saattaa olla tarve purkaa käsittelemättömiä tunteita. Ja miten pääsen ja kustannan terapian Yksilöterapia helposti on 80-120€ /45 minuuttia ja tulee usean kerran jälkeen arvokkaaksi. Niinpä mietin, että ryhmämuotoisena, vuorovaikutteisena, ihmisläheisenä ja tarpeeksi turvallisessa hengessä, hinta ei ole enää kynnys avun saamiseen. Ryhmässä oppii myös toisilta.

Menetelmän tulee olla myös luotettava. Vertaistuki on todennetusti hyvää. Rakkaus ja vuorovaikutteisuus on ilmaista.

Näin lähdin kehittelemään TUNNET Tunnetaito joogaa.

Eli kriteerejä kehitettävälle menetelmälle oli kertynyt jonkun verran:

 • helposti lähestyttävä
 • matalan kynnyksen auttava menetelmä, kuka vaan voi osallistua HELPPO LÄHESTYÄ, OLLA SAATAVILLA
 • voi itse auttaa itseään myöhemminkin tällä menetelmällä, ITSEHOITOMENETELMÄ
 • helposti arkeen soveltuva, MAALAISJÄRKINEN
 • auttaa fyysisiin, KEHOTUNTEMUS
 • auttaa henkisiin kipuihin, TUNNEKEHOTIETOISUUS
 • auttaa pysyvästi, IRTIPÄÄSTÄEN
 • ei ole liian kallis, ITSEENSÄ, OMAAN HYVINVOINTIIN INVESTOINTI
 • turvallinen ja luo omaa turvaa, RAUHA, LUOTETTAVUUS
 • ryhmän vertaistuki, TOISILLAKIN ON SAMOJA KOKEMUKSIA, YHDESSÄ SELVITÄÄN
 • vuorovaikutteinen, HELPPO KERTOA TUNTEISTAAN
 • Rakkaudellinen ilmapiiri, EMME OLE KOSKAAN YKSIN, HENKINEN YHTEYS

Näillä kriteereillä aloin yhdistellä kokemuksiani, oppejani ja ammattitaitoni. Olen opiskellut fyysisen kehon anatomiaa, koskenut kehoa, saanut kokemuksia erilaisista sairauksista, diagnooseista, on ollut ravinto-oppia, lisäravinnekoulutusta, hengitystekniikkaa, olen kokenut itse kipua, purkanut traumoja, lapsesta asti harrastanut paljon erilaista liikuntaa, olen opiskellut psykofyysisyyttä, henkisyyttä, keho – mieli -yhteyttä, energioiden psykofyysisiä, tunnekehon linjoja, energioiden auttavaa liikettä, ryhmädynamiikkaa, opettajuutta, kehoterapiaa, hahmoterapiaa, traumojen vaikutuksia, erityisherkkyyttä, ratkaisukeskeisyyttä, vuorovaikutteisuutta, neuropsykiatriaa, mindfullnessiä eli läsnäoloa ja tunteiden hallintaa.  

TUNNET itsehoitomenetelmässä yhdistelen näitä kaikkia:

 • Fyysisesti tarkkaan suunniteltuja liikkeitä, kehoa ja tunnekanavia avaaviksi.
 • Tunnetaito – harjoitteita tunteiden havainnollistamiseen
 • Vuorovaikutustaito – harjoituksia itsensä ilmaisuun ja toisen kuuntelemiseen
 • Läsnäolo – ja tietoisuus – harjoitteita omaan keholliseen kuunteluun ja oppimiseen
 • Rakkaudella ja myötätunnolla ohjaamiseen, Ratkaisukeskeisyyttä, vuorovaikutteisuutta, erityisherkkyyttä, läsnäoloa, korkeampaa tietoisuutta.

Näistä kaikista auttamisen tavoista, syntyi TUNNET – itsehoitomenetelmä. Kaikilla sen moniulotteisella kokonaisuudellaan ja Universaalin Rakkauden ilmentymänä.

Nyt tahdon auttaa mahdollisimman monia löytämään oman sisäisen rauhan, oman loputtoman ja ehtymättömän sisäisen voiman. Vaikka ulkopuolella tapahtuu mitä vain, Sisäinen rauha ei häviä minnekään.

Kaikella Pyyteettömällä ja Totuudellisella Rakkaudella, toivon kaikille Upeaa Omannäköistä elämää 💛

Artikkelisuositukset

0 ostos | 0,00 
Ostoskori